[PDF/EPUB] The Dismissal the last days of Ferdinand Sauerbruch surgeon AUTHOR Jürgen Thorwald

READ The Dismissal the last days of Ferdinand Sauerbruch surgeon

? توروالد، ذبیح ا.

FREE DOWNLOAD Î LONDONWINCHESTERHOTEL.CO.UK æ Jürgen Thorwald

The Dismissal the last days of Ferdinand Sauerbruch surgeon

لله منصوری مترجم.

Jürgen Thorwald æ 1 FREE DOWNLOAD

جراح دیوانهیورگ?. The Dismissal the last days of Ferdinand Sauerbruch surgeon Jurgen Thorwald 1975 1364 334 1365 1366 1375 1376 1386 1387 1387 1392 20


10 thoughts on “The Dismissal the last days of Ferdinand Sauerbruch surgeon

 1. says:

  The Dismissal the last days of Ferdinand Sauerbruch surgeon‬ Jurgen Thorwaldتاریخ نخستین خوانش سال 1975 میلایعنوان جراح دیوانه؛ نویسنده یورگن توروالد؛ ترجمه و اقت

 2. says:

  حدود بیست سال پیش این کتاب را مطالعه کردم

 3. says:

  کتاب درباره بزرگترین جراح قرن اخیر یا شایدم ۵ قرن اخیرهنام این جراح بزرگ زائر بروخ هستش که در زمان هیتلر زندگی میکردهشخصی که در جراحی همه اعضای بدن استاد بوده و اشخاص بزرگی همانند استا

 4. says:

  بسیار عالیشرح بخشی از زندگی جراحی بزرگ توضیحات مختصر و کافی از عمل ها و اتفاقا

 5. says:

  چقد راحت میشد این کتاب رو جذاب‌تر نوشت و حتی هیجان‌برانگیزتر

 6. says:

  تعطیلات خود را چگونه گذراندید ? با جراح دیوانه ^^موضوع کتاب درجه یکه و نحوه ی پرداختن بهش با زحمت درجه سه با این حال به لطف داستانش کشش لازم رو دارهکتاب برای کسی که با پزشکی اشنا نیست خوب

 7. says:

  زیبا و جذاب، برای من به عنوان یک پزشک مهارت و‌جسارت و ابتکار عمل فردیناند زائر بروخ واقعا جالب بود، تعهد کاری بالای این جراح که حتی در زمان اشغال برلین هم مشغول جراحی بوده، نداشتن هیچ گرایش سیاسی و جراحی همه ی سیاسیون با وجدان یک

 8. says:

  جراح دیوانه داستان زندگی زائر بروخ جراح معروف هست که در سنین پیری دچ

 9. says:

  جذابيت كتاب مربوط به شخص زائر بروخه وگرنه خود كتاب به نظرم ميت

 10. says:

  این کتاب قطعا برای کسانی که سودای مدارج بالا در پزشکی را دارند جذاب تر خواهد بود متن جذابیتی ندارد ولی داستانش در مورد