Epub [Zemlja vukova gods] By Krešimir Čorak – PDF, Kindle & eBook

Krešimir Čorak Ö 6 Read

O avanturama Templara ovo je djelo o unutarnjem sukobu umornog ratnika koji je u svojim pohodima iskusio suštinu ljudskog zla a sada se suočava s nečim još strašnijim Čorak između redova govori o nama danas i o nekima od nas sutra; provlači ideje konačnog suda i katarze pojedinca u vremenima kada je vjera jedino što nas još može činiti čovječnima Ipak i ljudskost je kvarljiva pa je cijeli roman metafora čovjekova putovanja ka istini i pokušaj da se uobliči sve izraženije gorko stanje društva u kojem živimo Možda ćemo naći odgovore na neka pitanja možda ćemo naći previše pitanja no jedno je sigurno ono što ćemo sresti u snijegom okovanim brdima Like bit će zrcalo naše podsvijesti Krešimir nas spušta u samo središte tamnog srca Zemlje vukova Ovaj roman je bio onako isti gu t Jezi no pogotovo Najtoplija preporuka Out of Bounds (Boundaries, unutarnjem sukobu Grass, Sky, Song umornog ratnika koji je Otter Chaos! (Otter Chaos u svojim pohodima iskusio suštinu ljudskog zla a sada se suočava s nečim još strašnijim Čorak između redova govori o nama danas i o nekima od nas sutra; provlači ideje konačnog suda i katarze pojedinca The Illusionists u vremenima kada je vjera jedino što nas još može činiti čovječnima Ipak i ljudskost je kvarljiva pa je cijeli roman metafora čovjekova putovanja ka istini i pokušaj da se O Último Testamento (Maggie Costello, uobliči sve izraženije gorko stanje društva One for My Baby u kojem živimo Možda ćemo naći odgovore na neka pitanja možda ćemo naći previše pitanja no jedno je sigurno ono što ćemo sresti Paragon Walk (Charlotte & Thomas Pitt, u snijegom okovanim brdima Like bit će zrcalo naše podsvijesti Krešimir nas spušta We u samo središte tamnog srca Zemlje vukova Ovaj roman je bio onako isti gu t Jezi no pogotovo Najtoplija preporuka

review ´ PDF, eBook or Kindle ePUB Ö Krešimir Čorak

Zemlja vukova

Planine Like Hrvatska 1219 godina Na povratku iz križarskog rata u rodnu Akvitaniju vitez templar Hugrin od Palliana odsjeda u samostanu svetog Stjepana u Lici Visoko u planini i mećavama izoliran od ostatka svijeta u samostanu životari tek nekolicina ostarjelih izgladnjelih i pomalo tajanstvenih benediktinaca Već prve noći Hugrin svjedoči misterioznom ubojstvu jednog od redovnikaDok ostali opati nedjelo pripisuju demonskom djelovanju događaji u templaru prizivaju mučna sjećanja iz Svete Zemlje Nakon čitavog niza neobjašnjivih ubojstava netom pridošli Hugrin teško ranjeni benediktinac Lucijan i samostanski prior Martin ubrzo shvaćaju kako im preostaje grčevita borba na život i smrt protiv gladi bolesti i – povrh svega – ataviziranih bića koji počinju o Zemlja vukova je roman prvijenac Kre imira orka autora koji je vjerojatno poznat publici iz regije zbog mnogobrojnih kratkih pri a koje rijetko razo araju Stoga ne udi da je i izlet u dulju formu bio jednako uspje an Tematski je to povijesna fikcija s elementima horora i fantastike Budu i da je i po struci povjesni ar bilo je za o ekivati da e se Kre o tu sna i Roman je pro et fusnotama i jasno je da je autor proveo podosta istra ivanja tijekom pisanja djelaRadnja je smije tena u Liku srednjeg vijeka to nije benediktinski samostan me u vrhovima Velebita Protagonisti su dvojica razo aranih kri ara Hugrin i Grima na povratku ku i koji imaju nesre u tamo preno iti iz potrebe Nakon to svjedo e smrti jednog redovnika Hugrin ostaje u samostanu a Grima se upu uje kroz snijeg i zimu u Senj s ciljem da dovedu istra itelja i namirnice za redovnike koji ina e ne e pre ivjeti nemilosrdnu studen Me utim ubojstvo je bilo samo po etak jer ubrzo e se na vrata svetog mjesta obru iti i ne to mnogo zlokobnijeU promociji knjige koju mo ete pogledati na online izdanju Marsonikona 2020 Kre o je spomenuo kako je koristio arhai an stil pisanja Ja bih mu dodijelio drugi pridjev rje it Kroz cijeli roman Kre o pokazuje iznimno bogat vokabular koji se mo e usporediti s majstorima tzv pulp ere u SAD u Lovercaft Robert E Howard Machen itd Osobno mi je to najljep i stilski izri aj u knji evnosti Sve ima svoje vrijeme i mjesto pa je tako i to ve inom postalo d mod Odnosno precvjetno za dana nju generalnu publiku koja preferira ogoljeniji utlitiraniji stil pisanja Svakom svome Ali uistinu esto sam imao dojam da itam prijevod neke izgubljene weird fiction pri e iz 1930 ih I ve sam bio pre ao polovicu romana kad sam za alio to nisam bilje io rije i u neku bilje nicu da ih kasnije mogu i ja posuditi u svojim pri ama Pisanje me dakle odu eviloDruga zamka koju je Kre o izbjegao je brzanje Tempo je ba pogo en Ne leti se iz scene u scenu a likovima se daje vremena i mjesta da reagiraju na doga aje koji se pred njima odvijaju Oni zapa aju promi ljaju i djeluju u skladu sa svojim naho enjima I ono najbitnije Kre o itatelju prikazuje i njihovu unutarnju motivaciju Meni osobno ne bi smetalo ni da su se neke scene jo i vi e rastegle pogotovo napeti dio u samostanu prije nego to je izbila frka i strka da se ubacilo jo i vi e opisa Ali shva am da bi tada roman za ao u podru je gdje bi vjerojatno odbio ve inu itatelja kojima to nije ir Ovako prona ena je zlatna sredina i tu nemam to zamjeritiLikovi su vje to prezentirani Bilo je tu mjesta za jo pone to razrade karaktera Falilo je mo da ne to side uestova sporednih misija kroz kojih upoznajemo detalje ne ije li nosti ili mo da neke specifi ne osobine koje lika krase ili nagr uju I protagnisti se na nekim mjestima ponavljaju u svojim razmi ljanjima Ali opet su to cjepidla enja injenica je da su likovi odra eni sasvim korektno i dovoljno slojevito da ih upamtiteJedinu pravu zamjerku na roman mogu ponuditi u vidu antagonista kojeg ne u imenovati zbog spojlera Naime on se otkrije u jednom od posljednjih poglavlja iako se i prije dalo naslutiti tko je zatim objasni svoje postupke u sljede em i onda nestane Samo obja njenje i motivacija su mu podosta tanke mo da i malo klimave u odnosu na ostatak romana Jo jedno ili dva poglavlja ovdje bi svakako bila dobrodo la Ovako zavr etak cijele sage je donekle antiklimakti an iako sadr ajno primjeren Nisam bio razo aran u pravom smislu rije i ali me ostavio suzdr anijim nego to sam pri eljkivao To je glavni razlog za to sam i skinuo jednu zvjezdicu od kona ne ocjeneNa kraju mogu re i da je Zemlja vukova apsolutna pobjeda Brzo se ita napeto je lijepo napisano i realiziranoU ovakvim slu ajevima mo emo zahvaliti incijativi poput Alienus izdav tva koja je dio Marsonica u ijoj je nakladi roman objavljen Za one koji nisu upoznati Alienus je neproftino izdava tvo gdje prodaja jednog romana financira izdavanje sljede eg i tako redom Svatko tko je napisao roman mo e poslati rukopis uredni tvu na evaluaciju Jer bez Alienusa pitanje je bi li Zemlja vukova ikad ugledala svjetlo dana Bravo za Alienus i bravo za Kre u

review Zemlja vukova

Psjedati njihov samostanKrešimir Čorak već je u ranijim kratkim pričama dokazao vješto baratanje hrvatskim jezikom i spada u pisce širokog fonda riječi Svojim arhaičnim jezičnim pristupom stvara atmosferu realnosti srednjeg vijeka na području Like turobnosti ondašnjeg života okovanog praznovjerjem poganstvom atavističkim interpretacijama religioznog čovjeka tog doba U okruženju surove prirode grubih i odvažnih ljudi pojavljuju se i vitezovi Templari koji su zaista u to vrijeme i boravili i ostavili još uvijek vidljive tragove svog postojanja i utjecaja Autor radnju povezuje s mjestima na kojima su Templari u Hrvatskoj djelovali kao što su Senj i Vrana na kojima se slavio uzvik „Non nobis Domine non nobis sed nomini tuo da gloriam“ Ipak ovo nije priča Dobar roman Nije od onih koji vas zakuca i ne ispustate ga iz ruku ali je ok Na tren mozda predug u nekim dijelovima Mada ima elemenata mistike i horora nekako mi atmosfera ne pobudi strah u citaocu Stil pisanja odlican Preporuka


7 thoughts on “Zemlja vukova

 1. says:

  Spoj Ime ruže i The Thinga u Lici Odličan primjer kako neko povijesno razdoblje može biti jednako fantastično kao i bilo koji svijet proizašao iz glave pisaca Svijet koji Čorak opisuje u knjizi je za mene u 2020 toliko fantastičan da je

 2. says:

  Zemlja vukova je roman prvijenac Krešimira Čorka autora koji je vjerojatno poznat publici iz regije zbog mnogobrojnih kratkih priča koje rijetko razočaraju Stoga ne čudi da je i izlet u dulju formu bio jedn

 3. says:

  Stil pisanja ovog romana nenadmašan je Kao da čitate najljepšu poeziju koja ne opterećuje Tim stilom ispisan je SF roman Radnja smještena u Liku u jedan samostan nakon Križarskih ratova s dosta povijesno utemeljenjih činjenica malo poznate povijesti Autor ovu mješavinu povijesnog romana i fantastike s elementima horora oblikuje rječnikom koji obiluje arhaizmima koji su izbalansirani i nenapadani Roman završava odlično poetičn

 4. says:

  Dobar roman Nije od onih koji vas zakuca i ne ispustate ga iz ruku ali je ok Na tren mozda predug u nekim dijelovima Mada ima eleme

 5. says:

  Templarski red je oduvijek bio zanimljiva tema za pisanje Historija Reda i legende vezane za njih pravo su vrelo inspiracije i priče leže u njima čekajući pravog autora da ih izvuče i stavi na papir Ako je taj autor diplomirani historičar k tome još i vješt pisac čitatelji bivaju nagrađeni dobrim romanom baš kao u slučaju Krešimira Čorka i njegove „Zemlje vukova“ koja bi se mogla opisati kao književna mješavina „Pse

 6. says:

  Ovaj roman je bio onako čisti gušt Jezično pogotovo Najtoplija preporuka 🍀✍🏻📜🕯

 7. says:

  35 starsA dobra laž je odlična laž kad i drugi lažu za tebe moj viteže od HramaSpoj povijesti fantastike horora mistike kršćanstva poganstvaima tu svegaOpako dobar stil pisanja romanu daje dimenziju više Majstorsko baratanje arhaizmima govora vjerodostojni opisi vremena mjesta ljudisve do lirskih opisa dostojnih poezije U SF romanu Čorak očito odlično vlada povijesnim razdobljem i predstavlja ga čitateljima na prihvatl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *