یوزپلنگانی که با من دویده‌اند PDF by بیژن نجدی – PDF, Kindle ePUB & eBook Online10 thoughts on “یوزپلنگانی که با من دویده‌اند

 1. says:

  یوزپلنگانی که با من دویده اند The Leopards Who Have Run With Me – 1994 Bijan NajdiBijan Najdi 15 November 1941 in Khash Iran – 25 August 1997 in Lahijan Iran was an Iranian writer and poet Najdi is most famous for his 1994 short story collection The Leopards Who Have Run With MeNajdi uses Persian liter

 2. says:

  چرا می دویدید؟ واسه این که صدای پاهام پشت سرم بود خوشم می آمدسالها بود که

 3. says:

  گاهی اوقات فکر میکنم که تصور نویسنده های ایرانی از خواننده هاشون اینه که ما انق

 4. says:

  کسی میگفت که داستان های کوتاه خارجی را بیشتر از داستان های کوتاه فارسی دوست دارد و اصلا نمونه های خارجی جذاب ترند و فارسی ها به دل نمیشینند ؛ به او پیشنهاد خواندن این کتاب را دادم که این تفکرش مثل خودم تغییر کند و بداند که میشود مجموعه ای از داست

 5. says:

  به ظاهر کتاب نگاه می اندازی و برای خواندنش در 1 2 ساعت نقشه میریزی اما غافل از اینکه این کتاب را باید مزه مزه کرد و اجازه داد توصیفات بدیع و زیبایش در ذهنت جان بگیرد پس با نقشه ای نقش بر آب شده ب

 6. says:

  سبک داستان‌سرایی و قلم نجدی رو خیلی دوست داشتم توصیف‌های خیلی خلاقانه که بسیار منحصر به فرد بودن و سبک متفاوتی به نوشته‌ها می‌بخشید و همه چیز، حتی جزئیات رو قابل تجسم می‌کردبا این حال داستان‌ها و فضایی که روایت می‌شد رو اصلا دوست نداش

 7. says:

  آفتاب را دوست دارمبه خاطر پیراهنت روی طناب رختباران رااگر که می باردبرچترآبی تووچون تو نماز می خوانیمن خداپرست شده امبیژن نجدی را با این شعر شناختم و همیشه هم دوستش داشتماین اولین مجموعه داستانی است که از او میخواندم و با ناامید

 8. says:

  تقریبا بیشترین حدی بود که تا حالا دیدم داستان به شعر نزدیک بشه جمله‌ها اینقدر خیال داشتند، اینقدر ظرافت داشتند من که میگم چهار و نیم ستاره براش

 9. says:

  اصلا دلم نمی خواست کتاب تموم بشه بهترین مجموعه داستانی بود که توی عمرم خوندم تک تک داستان هاش رو دوست داشتم و حتی از اون دست کتاب هاییه که هر چند وقت یه بار مثل یه کتاب شعر می خونمش حتما خیلی

 10. says:

  خوندن این کتاب ۸۵ صفحه‌ای برای من یک سال شاید کم‌تر، شاید بیشتر طول کشید اگر می‌تونستم بیشتر از این هم خوندنش رو کش می‌دادمهمیشه از این ناراحتم که چرا زودتر از این‌ها نجدی رو نمی‌شناختم، و همیشه از دوستی که یه کتاب از نجدی رو توی شهر کت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CHARACTERS ✓ eBook, PDF or Kindle ePUB ↠ بیژن نجدی

یوزپلنگانی که با من دویده‌اند کتابی حاوی ده داستان کوتاه از بیژن نجدی است نام کتاب طبق مطلب مندرج در کتاب از وصیت شاعرانه او گرفته شده‌است این کتاب تنها کتابی است که در زمان حیات بیژن نجدی از وی منتشر شدبیژن نجدی نویسنده‌ای با ذوق ادبی ا. The Leopards Who Have Run With Me 1994 Bijan NajdiBijan Najdi 15 November 1941 in Khash Iran 25 August 1997 in Lahijan Iran was an Iranian writer and poet Najdi is most famous for his 1994 short story collection The Leopards Who Have Run With MeNajdi uses Persian literature s figures of speech to make his style uniue Considering Najdi s works through linguistic point of view in some of his stories what we have is actually poetry Language is a base for Praise and poetry and it is the language that forms a poem for its poet and a story for its writerLanguage in Najdi s work is poetic rather than a social reality Each language consists of linguistic elements which are regularly put together Combination of phonemes forms words and words make sentences or phrases But this is not the only feature of linguistic elements they can replace each other Combination and replacement of linguistic elements forms metonymy Metaphor is one of these functions which is extensively used in literary works 1995 1373 85 1385 9643050106 1387 9789643050108 1392 20 1373 09061399 The Hypochondriacs Guide To Life And Death in Khash Iran 25 August 1997 ¡Arde Troya! (Las aventuras de Ogú, Mampato y Rena, in Lahijan Iran was an Iranian writer and poet Najdi Doctor y campeón is most famous for his 1994 short story collection The Leopards Who Have Run With MeNajdi uses Persian literature s figures of speech to make his style uniue Considering Najdi s works through linguistic point of view La corruptrice in some of his stories what we have Sweet for Her (Sweet Curves is actually poetry Language The Purpose-Guided Universe is a base for Praise and poetry and The Abel & Cole Veg Box Companion it The Academy is the language that forms a poem for Full Dark, No Stars its poet and a story for If Only Once (The Martelli Brothers, its writerLanguage 1000 sitios que ver en España al menos una vez en la vida in Najdi s work La ética de la crueldad is poetic rather than a social reality Each language consists of linguistic elements which are regularly put together Combination of phonemes forms words and words make sentences or phrases But this 3052 is not the only feature of linguistic elements they can replace each other Combination and replacement of linguistic elements forms metonymy Metaphor Mercator is extensively used Pasos perdidos en Granada in literary works 1995 1373 85 1385 9643050106 1387 9789643050108 1392 20 1373 09061399

CHARACTERS یوزپلنگانی که با من دویده‌اند

یوزپلنگانی که با من دویده‌اند

واقعیت گرایی در تعداد دیگری از داستان‌ها از هم ذات پنداری با اشیای بیجان است که به طور بارز به ذهن خواننده کتاب منعکس می‌شود بیژن نجدی از قریحه شاعری خود در متن داستان‌ها بهره برده و استعاره‌ها و تشبیه‌های فراوانی در متن کتاب موجود است.

CHARACTERS ✓ eBook, PDF or Kindle ePUB ↠ بیژن نجدی

ست که داستان‌هایش در سبک‌های واقع‌گرایی و فراواقع‌گرایی است وی از پیشگامان داستان نویسی پست مدرن در ایران به شمار می آیدنشانه‌های سبک واقعیت‌گرایی در بخش‌های مختلف برخی از این داستان‌ها از زندگی ملموس شخصیت‌ها و نشانه‌های سبک فرا.